Terms of Service

Algemene Voorwaarden

 

 

Huwelijksfotografie

 

- Foto's gemaakt door Fotografie Tania Mertens kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op de website, blog, facebook pagina of Instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

- De boeking van je huwelijksreportage is pas definitief nadat jullie het voorschot betaalden. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Wanneer het voorschot niet voldaan werd binnen de 30 dagen na het ontvangen van de factuur, is er geen boeking.

- Bij ziekte of belet van de fotograaf op de afgesproken huwelijksdatum, wordt een andere huwelijksfotograaf gezocht die een gelijkaardige stijl hanteert. Wanneer er geen andere beschikbare fotograaf kan gevonden worden, wordt het voorschot terugbetaald en heeft de klant recht op een gratis afterwedding - fotosessie.

- Bij annulatie van een huwelijksreportage binnen de 3 maanden van de huwelijksdatum, wordt een annulatiekost van 300€ bovenop het voorschot aangerekend. 

- De prijzen kunnen op elk moment aangepast worden maar de prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, is de effectieve prijs ongeacht de prijsstijgingen.

- Een huwelijksreportage wordt beschouwd als artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de huwelijksreportage krijgt de klant het recht om te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciele doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

- Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

- Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

- Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

- Bijbestellingen kunnen gemaakt worden via de webshop. de aankoop is bindend. Bij de bestelling verbindt de klant zicht tot de aankoop van de aangeduide artikelen. De bestelling zal pas klaargemaakt worden na betaling van het volledige bedrag.

 

Powered by Pixieset